Z tvorby nositelů ceny hlavního města Prahy

date of exhibition: 1975/04/03 - 1975/04/25
institution: Vysoká škola politická ÚV KSČ
type of exhibition: kolektivní