Česká sociální grafika 20. let ze sbírky Galerie umění Karlovy Vary

date of exhibition: 1978/11/08 - 1979/01/07
institution: Vysoká škola politická ÚV KSČ
type of exhibition: kolektivní