Polský nový realismus

date of exhibition: 1980/07/21 - 1980/09/14
institution: Staroměstská radnice
type of exhibition: kolektivní