Za šťastný život mladé generace, za další snížení její trestně činnosti

institution, city, address
Ministerstvo vnitra ČSR, Praha,
Ústřední výbor SSM, _, _