České a slovenské malířství 20. století ze sbírek Galerie umění Karlovy Vary

date of exhibition: 1984/03/05 - 1984/04/08
institution: Staroměstská radnice
type of exhibition: kolektivní