Cena Jindřicha Chalupeckého - Senzibility současnosti

date of exhibition: 1993/05/28 - 1993/06/27
institution: Galerie Sýpka-Vlkov
type of exhibition: kolektivní

notes:
Přehlídka všech oceněných autorů za poslední tři roky.
Doprovodné programy:
Divadlo Husa na provázku (režie V. Morávek)
Loutkový balet Petr Nikl
akce členů sdružení Skleněná louka - V.Morávek, Z.Pitínský, Z. Plachý