Mexická keramika ve sbírce MG

date of exhibition: 2012/09/06 - 2013/01/20
institution: Uměleckoprůmyslové muzeum
type of exhibition: kolektivní

notes:
Podesta
Exotická keramika z Mexika ve sbírce Moravské galerie v Brně představuje jedinečný soubor dokládající tvorbu mexických hrnčířů ve druhé polovině 19. století. Výstava představí zejména produkci jednoho z nejvýznamnějších keramických center mexického státu Jalisco, proslulých dílen v Tonalá, vyrábějících polychromní keramické nádoby zdobené bohatou malbou s přídatkem zlata a stříbra.

Exotická keramika z Mexika ve sbírce Moravské galerie v Brně představuje jedinečný soubor dokládající tvorbu mexických hrnčířů z druhé poloviny 19. století, doplněný ukázkami plastik z předkolumbovských dob.
Historicky cenná kolekce mexické keramiky z období po vyhlášení mexické nezávislosti (r. 1821) přesahuje svou kvalitou i rozsahem obdobný fond v náprstkově muzeu v Praze. srovnatelné kusy pak budeme těžko hledat i v dalších evropských muzejních a galerijních institucích.
Exponáty, získané do sbírky mg na konci 19. století, vznikaly různými technikami. některé byly utvářeny v keramických formách - kadlubech (předkolumbovská plastika), jiné modelované z volné ruky (novověké figurky) či vytáčené na kruhu (nádoby z 19. století). mezi vystavenými předměty vyniká soubor z produkce dílny ve městě tonalá v mexickém státě Jalisco.
Keramické nádoby vytáčené na kruhu, polychromně malované s přídatkem zlata a stříbra a leštěné, jsou dodnes považovány za tvorbu charakteristickou pro mexiko. bohaté květinové ornamenty a figury ptáků a zvířat - fantasticky stylizované - vycházejí z mexické přírody i ze symbolů mexika, jejichž příkladem je orel sedící na kaktusu s hadem v zobáku. Jde o emblém vycházející z aztécké legendy o založení hlavního města tenochtitlánu (dnešní mexico city) na místě, kde putující Aztékové v roce 1325 měli orla s hadem spatřit.
Mezi nejrůznějšími formami keramiky si nás patrně nejvíce podmaní zoomorfní nádoby a svícny, které podněcují naši představivost a obrazotvornost. k nim patří plasticky ztvárněné mytické bytosti - nagualové - se zvířecím tělem a lidským obličejem, které podle mexické tradice pomáhají lidem nalézt cestu
k úspěšnému a šťastnému životu.
Mexická keramika, v níž se skutečnost prolíná s fantazií, nám přináší setkání s exotikou plnou radosti a bohaté imaginace.