Po stopách moderny: Keramika období Art deco na Moravě. Tvorba Huberta Kovaříka

date of exhibition: 2012/11/30 - 2013/03/24
institution: Uměleckoprůmyslové muzeum
type of exhibition: autorská

notes:
Sochař a keramik Hubert Kovařík (1888-1958) patřil k silné generaci mladých umělců vyškolených na Kunstgewerbeschule ve Vídni u předních tvůrců vídeňské secese a moderny (Löffler, soukromě Hanak). V průběhu pouhých dvou desetiletí, kdy se ve Vídni a posléze v nově vzniklé Československé republice intenzivně věnoval keramické tvorbě, vznikly desítky návrhů drobné užitné a umělecké keramiky, které vystihly "tvarovou" náladu doby, dotvářely dobové interiéry a svoji úlohu nalezly i na plátnech filmů z produkce ateliérů AB Barrandov, např. Kristián. Keramika Huberta´Kovaříka s bohatým dekorem složeným z geometricky stylizovaných rostlinných motivů se na Moravě stala synonymem produkce období art deco. Patří k nejzajímavějším, ale dosud stále málo známým příkladům umělecké keramiky 20. let 20. století na našem území.

Těžiště celé výstavy tvoří dekorativní keramika a drobná užitná keramika dokumentující návrhy pro Kunštátskou keramiku a výrobu vlastní umělecko-řemeslné dílny Huberta Kovaříka, kterou založil a mezi lety 1922-1932 vedl ve Svitávce u Boskovic. Objevují se zde velké dekorativní vázy, nápojové soubory a dózy na cukrovinky, velký podíl náleží figurální plastice s formálními znaky souvisejícími s produkcí Wiener Keramik M. Powolného a B. Löfflera. Součástí výstavy bude i unikátně dochovaná písemná a fotografická pozůstalost Huberta Kovaříka, zejména v podobě autorských návrhů v umělcových skicářích, pracovních a poznámkových sešitech doplněná o realizace konkrétních kusů užité i dekorativní keramiky. Jedná se o první větší prezentaci Huberta Kovaříka v Brně po více než 90 letech. Současně se jedná o první z řady navazujících projektů odd. užitého umění se snahou zmapovat málo známou produkci umělecko-řemeslných dílen v Čechách a na Moravě, která se vzhledem k historickému vývoji časově pojí s obdobím první poloviny 20. století, a v pravidelných intervalech představit širokou řadu tvůrců, kteří namnoze působili v rámci jedné dílny.