Za barem Jiří Skála

date of exhibition: 2012/02/29
institution: Dům U Kamenného zvonu
type of exhibition: beseda/diskuse

notes:
Uvádí Karel Srp a Sandra Baborovská.