Mehofferův palác ve Fulneku. Příběh neobyčejného domu

date of exhibition: 2012/11/02 - 2013/01/27
institution: Kapucínský klášter ve Fulneku s kostelem sv. Josefa
type of exhibition: nevýtvarná

notes:
Ojedinělá výstava pořádaná u příležitosti 250. výročí narození hraběnky Marie Walburgy a jejího osvíceného působení ve školství představí dnes již neexistující architektonický skvost fulneckého náměstí, který vzal za své ve víru poválečných událostí. Dům je spojen s bohatou fulneckou rodinou Mehofferů, kteří se stali nejen významnými mecenáši, ale také představiteli kulturního a společenského života. Ignác šlechtic von Mehoffer se zasloužil o reformu školství na Moravě a jeho pravnuk Józef Mehoffer se stal jedním z nejuznávanějším umělců Polska 20. století. Výstava mapující příběh neobyčejného domu je pořádána ve spolupráci se Státním okresním archivem Nový Jičín a pobočkou Národního muzea v Krakově - Domem Józefa Mehoffera.
Rodina Mehofferů náležela k nejbohatším rodinám ve Fulneku. Jejich obchodní zájmy sahaly až do Itálie a Orientu. Ve Fulneku rodina postavila dům, který si nezadal s těmi nejvýstavnějšími šlechtickými paláci. Mecenovali umění, ovlivnili dějiny města Fulneka, stáli v nejužších kontaktech s rodinami z nedalekého zámku v Kuníně. Muži z rodiny Mehofferů toužili také po šlechtickém titulu. Dosáhl jej nejznámější člen rodiny, organizátor tereziánského školství na Moravě Ignác Mehoffer. Jeden z posledních členů rodiny je považován za jednoho z nejvýznamnějších polských výtvarníků 20. století. Na zámku v Kuníně představíme příběh neobyčejného domu a rodiny: zakladatelů paláce Mehoffer ve Fulneku, který dnes už vlastně nestojí...