Patchwork

date of exhibition: 2012/12/06 - 2013/01/13
institution: Muzeum Vysočiny Havlíčkův Brod
type of exhibition: nevýtvarná