Radana Hamsíková, Mojmír Hamsík: Restaurované barokní obrazy a polychromované sochy

date of exhibition: 2001/05/31 - 2001/10/31
institution: Zámek Troja
type of exhibition: kolektivní