Česká plastika / Czech Sculpture. Výběr ze sbírek Galerie hlavního města Prahy 1900-1970

date of exhibition: 2002/05/15 - 2005/05/2005
institution: Zámek Troja
type of exhibition: kolektivní