The View from here

date of exhibition: 2003/03/11 - 2003/05/04
institution: Dům U Kamenného zvonu
type of exhibition: kolektivní

notes:
Recent Pictures from Central Europe and the American Midwest / Pohledy ze Střední Evropy a amerického Středozápadu