Cena Jindřicha Chalupeckého: Laureáti za rok 1991

date of exhibition: 1992/05/04 - 1992/05/24
institution: Galerie Václava Špály
type of exhibition: kolektivní