Memoria

date of exhibition: 2006/09/05 - 2006/11/12
institution: Zámek Třebešice
type of exhibition: kolektivní

notes:


Tématem letošního rezidenčního pobytu umělců na zámku v Třebešicích pořádaného FUTUROU byla paměť jako zrcadlo věcí budoucích. Všichni pozvaní umělci ve svých dílech reflektují velmi rozdílnými způsoby téma paměti, ať již individuální nebo kolektivní či z pohledu sociálního nebo antropologického.

Během svého residenčního pobytu na renesančním zámku a farmě v Třebešicích u Kutné Hory, umělci žili na místě, které je na jedné straně nabité pamětí a stopami mnoha generací a na straně druhé místem podivně prázdným, stiženým amnézií jako důsledkem opuštěnosti v posledních dekádách. Nové projekty, které zde vytvořili, odrážejí toto napětí a svazují jej dohromady s niterními otázkami jejich vlastní umělecké práce.

Kenseth Armstead, žijící v New Yorku, na výstavě prezentuje svá "Invisible Cities" ("Neviditelná města"). Inspirován Calvinovou fikcí se pokouší v sérii devíti videí o nemožnou cestu "zpět domů", zpět do svého domova v Africe. Rozsáhlé prostorové instalace vytvořené umělcem ze starých materiálů nalezených na farmě dávají fyzické tělo jeho duševnímu bloudění.

Rovněž Italka Stefania Galegati často pracuje s tématem paměti a jejích labyrintů, se subtilními deformacemi každodenních vjemů, které činí vnímané objekty o tolik zajímavější a odhalující. Obrazy, které sbírá on-line či maluje, jsou důvěrně známé a cizí zároveň, oblibuje si místa, která jsou znepokojující, atmosféra jejích videí je nostalgická a snová.

Známý rumunský fotograf, Iosif Király, buduje své obrazy městských panoramat a interiérů v průběhu několika let: každé z nich je nedokončenou prací, mozaikou částí, které se mění během ročních období, denní doby, nekončící proces výstavby a změny jakéhokoli města. Jeho konečným cílem - kterého jak on sám ví, nikdy nedosáhne - je fotografovat Čas a jeho podobu. V „Rekonstrukcích" - procesu, který tentokrát vznikl v Třebešicích - vytvořil Király poly-perspektivní obrazy, kde je každý snímek byte informace a paměti. Fakt, že tyto snímky byly pořízeny přibližně ze stejného místa (lokace), ale v rozdílnou chvíli (v rozmezí minut, dnů, měsíců, roků) dává konečnému obrazu prostorovou koherenci, ale časovou nesouvislost.

(http://www.futuraproject.cz)