Shanghype

date of exhibition: 2008/02/26 - 2008/05/04
institution: Centrum pro současné umění Futura
type of exhibition: kolektivní

notes:


Shanghype
„Shanghai, velkoměsto jako mediální hvězda"

Shanghype je dialogem mezi vzdálenými kulturami, vedeným prostřednictvím videa či šířeným pomocí internetu. Výstava Shanghype nabízí nový pohled na Shanghai, kosmopolitní přístav a čínské velkoměsto samo o sobě rozporuplné. Futura ve spolupráci s BizArt, pod kurátorským dohledem Davida Quadria, představuje a zároveň spoluutváří komunikační projekt, jehož základ tvoří jednotlivá videa a samostatná internetová prezentace Hipic. Tyto dva komponenty společně staví současným vizuálním jazykem mosty - počátky vzájemných vizuálních diskuzí mezi Prahou a vzdáleným rušným velkoměstem Shanghai. Výstava Shanghype chce být jakousi "novou vizuální i mentální hedvábnou stezkou", kterou proudí shluky informací, jež vykreslují současný Shanghai jako pestrou mozaiku zvuků, obrazů, dlouhých záběrů i krátkých videoklipů. Instalace výstavy Shanghype ve Futuře je vizuální sondou do života nervní a inspirativní metropole, která vznikla spojením dvou projektů: zájemně provazuje jednotlivé videopráce z původního projektu Shanghype se samostatným projektem Hipic.

Mediální hvězda Shanghype

V Shanghaii léta letí a každý měsíc mění další následující měsíc. V průběhu pouhých několika let jsme přešli z technologické prehistorie do digitální éry. LED obrazovky a LCD monitory jsou všude - ve vozidlech taxi a vestibulech mrakodrapů, v metru, přes celá průčelí budov nebo na obrovských obrazovkách, jež vyváží do noci pramice na řece Pujiang… Jsou to obrazy na obrazovkách tak jasných, že se od nich nemůžete očima odtrhnout. Snažím se předat tu nejnovější podobu Shanghaie se všemi protiklady, protože očima umělce se fakta ohýbají, dokud se nestanou vymyšlenou, zkreslenou realitou, která nicméně skrývá extravagantní detaily někde mezi poezií a dramatem, mezi realitou, která znovu odhaluje pravou tvář Shanghaie."
(Davide Quadrio, kurátor výstavy)

Shanghype nám umožňuje sledovat Shanghai, pulzující velkoměsto, očima místních umělců: jako jsou Zhang Ding, LIang Yue nebo Song Tao. Komentářem života ve městě může být video Yang Fudong - Robber-south, 2001, do historie se ohlíží animační ženské video Melanie Jackson - Made in China (Vyrobeno v Číně). Soužitím muže a ženy je inspirováno video - The Next Second (Ten další druhý) od Alexandera Brandta, německého umělce, který v současné době v Shanghaii trvale žije. Další vizuální poznámkou je videoklip Hero (Hrdina) od Davida Cotterella. Starší video Shouting (Křik) z r. 1998 od Xu Zhen sleduje reakce proudícího davu, práci Yang Zhenzhong je možné vnímat jako „portrét metropole Shanghaie" s názvem Na Xiong Na Er, video které zobrazuje mrakodrap coby aktivní falus. „Shanghai se stává velkoměstem, plným falických mrakodrapů, v němž architektura není nic víc než vesmír odtrhnutý od nebe."

Shanghai může být nelogickou mozaikou, která se skládá a rozkládá v lavinu obrazů bez souvislostí, i tak lze vnímat videosnímky Go Away (Jdi pryč) od Huang Kui, nejnovější video Pierra Ginera či video natočené duem Mattia Matteucci a Patrick Tuttofuoco - The Green Sky (Zelené nebe). Výčet jmen z videopřehlídky Shanghype je možné zakončit dvěma díly Olivia Barbieriho: A Silent Story (Tichý příběh) a Riverscape 1 Night, China Shanghai 07.

Hipic

Jako samostatná prezentace se v galerii FUTURA představí internetový projekt Hipic.org - online prostor jako místo pomíjivosti. Jde o umění bez umělce, umění bez ekonomické hodnoty, o obrazy, které mizí a znovu se objevují. Hipic je pátráním po hledání momentu "právě tady a právě teď", a stává se tak jakýmsi demokratickým archivním umístěním obrazů bez budoucnosti. Hipic je možné vnímat velice výstižnou metaforou současné Číny se specifickým odkazem na Shanghai.

„Projekt Hipic je sugestivní neustálý a nervní posunu k něčemu jinému novému, bez minulosti a nejspíš i bez budoucnosti. Přítomnost je impertinentní, optimistická a lichotivá. Hipic zobrazuje přítomnost, která umožňuje jen zběžný pohled na každodenní realitu."

(http://www.futuraproject.cz)