Zbigniew Libera a Guma Guar

date of exhibition: 2008/09/24 - 2008/11/30
institution: Centrum pro současné umění Futura
type of exhibition: kolektivní

notes:

Pozvání k účasti na projektu mezigeneračních výstav v prvním patře Centra Futura tentokrát přijali známý polský umělec Zbigniew Libera a umělecká skupina Guma Guar. Stali se tak po Ivanu Kafkovi a Tomáši Svobodovi, Jiřímu Kovandovi a Evě Koťátkové v pořadí třetí dvojící tohoto celoročního cyklu, který si klade za cíl svést do společného prostoru zástupce starší generace s generací nastupující. Každé z dvojic je pak ponechán vlastní prostor jakým způsobem společnou výstavu pojmou.

Zbigniew Libera ve své části expozice problematizuje aktuálnost a smysluplnost utopických snah revolučních bojovníků. Činí tak prostřednictvím inscenovaných fotografií, nafocených na horách, které karikují guerillu. Jako protiváhu k Liberovým fotografiím se skupina Guma Guar rozhodla prezentovat sérii fotografických portrétů reálných aktivistů z anarchistické, anarchofeministické a antifašistické scény. Jednotliví aktivisté jsou vyfoceni v civilním oblečení na veřejných místech vždy zezadu, není jim tedy vidět do obličeje. Na rozdíl od Liberova ironického postoje chce GG ukázat neidealizované, skutečné bojovníky, jejichž činnost je ovšem nutí zůstávat více či méně v anonymitě. Neefektnost fotografií je ještě zesílena faktem, že jsou snímány pomocí mobilního telefonu.

(http://www.futuraproject.cz)