Reflexe / Reflexionen: Rakouská avantgarda po roce 1945 ze sbírky Otto Mauera

date of exhibition: 2001/12/06 - 2002/01/16
institution: Galerie města Plzně
type of exhibition: kolektivní