Iluminace

date of exhibition: 2002/04/18 - 2002/05/19
institution: Galerie města Plzně
type of exhibition: kolektivní