Týden perfornancí

date of exhibition: 2004/05/11 - 2004/05/16
institution: Galerie města Plzně
type of exhibition: kolektivní

notes:
celý prostor, nadzemí i podzemí