Mercetti artistici dal Museo di Vamberk

date of exhibition: 2000/05 - 200/06
institution: Palazzo della Comunitá
type of exhibition: kolektivní

notes:
osobní sdělení Aleny Čechové
prozatimně připojena AČ