Meeting Point - Arad Biennial 2007

date of exhibition: 2008/03/06 - 2008/04/06
institution: Galerie města Plzně
type of exhibition: kolektivní

notes:
-
Výstavy umělců čtyř evropských zemí – Rumunska, Maďarska, Chorvatska a Česka se postupně uskuteční ve městech, které kdysi bývaly součástí jednoho státního celku – Rakousko-Uherska, následná výstava v Rakousku pak bude dalším symbolickým potvrzením příslušnosti k evropskému regionu, který má určité společné kulturní tradice, ale zároveň i řadu specifických odlišností daných rozdílným národním a náboženským cítěním. Arad je skvělým příkladem symbiózy různých kulturních tradic, národností a náboženství a jistě není náhodou, že idea bienále Meeting point vznikla právě zde v úzké spolupráci s významnou maďarskou institucí Pécsi Galéria és Vizuális Müvészeti Mühely (Péčskou galerií a Vizuálním uměleckým ateliérem), neboť obyvatelé maďarské národnosti tvoří v Aradu důležitou národnostní menšinu. Rovněž město Pécs s početnou chorvatskou menšinou se velmi často obrací do Evropy, a to všemi směry, nejen na západ. Dokladem toho je dramaturgie Pécsi Galérie, která pravidelně zařazuje výstavy zahraničního umění, především sousedních zemí. Díky této otevřenosti vznikla i spolupráce s Galerií města Plzně, která vyústila do dvou recipročních výstav – maďarské výstavy v Plzni a české výstavy v Pécsi. A byla to právě Pécsi Galéria, která zprostředkovala českou účast na Bienále v Aradu. Považujeme za velmi důležité, že se díla 30 českých umělců, z nichž polovina je z plzeňského regionu, objeví na přehlídkách v Aradu, Pécsi, chorvatském Osijeku a rakouském Pöchlarnu. Bienále Meeting point poskytuje příležitost k srovnávání úrovně národních kolekcí i jednotlivých umělců. Důraz na klasické discipliny (druhy) umění – socha, malba, kresba, grafika, daný propozicemi Bienále, vychází vstříc tradičním návštěvníkům výstav, ale setkáme se zde i s interdisciplinárními přesahy a využitím nových médií, jako je např. fotografie. To nejdůležitější, s čím první ročník Bienále Meeting point v Aradu přišel, je však kvalita vybraných děl – první a poslední kritérium, které určuje opodstatněnost a úspěšnost celého projektu.
www.galerie-plzen.cz