Loutky z filmů Aurela Klimta

date of exhibition: 2008/05/22 - 2005/06/29
institution: Galerie města Plzně
type of exhibition: kolektivní