Crash Test 2012: Ne/přizpůsobiví

date of exhibition: 2012/10/16 - 2012/11/09
institution: Topičův salon (2007-)
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava je výběrem prací, vzniklých na vysokých uměleckých školách: TU v Liberci, FUD UJEP Ústí nad Labem a Katedry výtvarné kultury a textilní tvorby PF Univerzity v Hradci Králové.