Marie Lamperová: Keramika, A.L. Čechová: Tapiserie

date of exhibition: 1996/11/05
institution: Okresní muzeum Hrádek
type of exhibition: kolektivní

notes:
1996/11/05 zahájení