Lidové umění západních Čech

date of exhibition: 2012/11/15 - 2013/01/06
institution: Muzeum Cheb
type of exhibition: kolektivní

notes:
Výstava představila na bohatých sbírkách Národopisného oddělení Národního muzea lidovou kulturu západních Čech, tedy oblasti od Domažlicka přes Klatovsko, Plzeňsko a Tachovsko po Chebsko. Západní Čechy jsou oblastí, jejíž život se po staletí utvářel díky těsnému prolínání dvou národnostních kultur, české a německé, které tu vedle sebe žily v těsném kontaktu, ale přesto si jednotlivé regiony utvořily vlastní životní styl, který se nejlépe odráží právě v lidovém umění. Pro oblast Chebska byly ve výstavě využity etnografické sbírky Muzea Cheb.
Výstava byla poprvé prezentována již v roce 2010 a to v Poutním muzeu v Neukirchenu beim Heiligen Blut.