Martin Horák: Kdybych byl někdo jiný, žil bych nějak jinak

date of exhibition: 2012/09/11 - 2012/10/14
institution: Centrum pro současné umění Futura
type of exhibition: autorská

notes:
-
Martin Horák se ve své práci soustředí na pojetí vlastní identity jako rozpačitého provinčního výtvarníka. Ve svých dílech tak komentuje umělecký provoz z pozice outsidera žijícího na periferii, ne již nejmladšího umělce, který však stále beznadějně čeká na ocenění, outsidera jehož možnosti jsou již předurčené, ale který také sám s vlastní tvorbou bojuje. Činí tak však samozřejmě s nadsázkou a ironií, s častým přeháněním. Konstatování vlastních mindráků je také i v oné ironii a přehánění jemné a kultivované, zároveň velmi vtipné, odvážné a břitké, jak je tomu například u Horákova díla-konstatování Nejlepší Olomoucký výtvarník. Ve výsledku tak Horák omezenost soustředění se na sebe sama jakoby s jejím o to větším uzavíráním o to více překračuje. Vyvíjí velmi specifickou a těžko zařaditelnou estetickou formu na rozhraní mezi staromódním a odkazy na dějiny umění a nejnovějšími pomíjivými trendy. Jeho díla poté stojí na jakési poctivosti a stabilitě jasně definované myšlenky, kterou však samotná realizace i díky své formě narušuje a jakoby od ní ulétá pryč. Výsledek přes jeho zřejmou přítomnost tak může interpretačně fungovat zcela mimo samotné téma sebelítosti provinčního umělce a dotýkat se spíše obecných a závažných témat délky lidského
života, průběhu a výsledků lidské práce nebo rozdílu mezi jednotlivými místy v našem světě o kterých poté jednotlivá díla pojednávají čistě a s naprostou formální suverenitou.
Martin Horák se narodil a celý život prožil v Olomouci. Studoval dějiny umění, které však nedokončil, živil se jako kurátor a dramaturg i mnoha jinými neuměleckými profesemi. Umění se začal věnovat až okolo 30. roku vlastního věku. Jak sám říká hlavně proto, že tehdy pochopil, že by to vlastně mohl dělat také.
www.futuraproject.cz