Care Crisis

date of exhibition: 2012/03/09 - 2012/05/27
institution: Centrum pro současné umění Futura
type of exhibition: kolektivní

notes:
-

CARE CRISIS

vernisáž 9. března 2012 od 18 hodin
výstava potrvá do: 27. května 2012

vystavující umělci: MIEKE BAL (NL), URSULA BIEMANN (CH), MARÍA GALINDO (BO), GABRIELA GOLDER (AR), ELŻBIETA JABŁOŃSKA (PL), GÜLSÜN KARAMUSTAFA (TR), ANDREJA KULUNČIĆ (HR), MAU MONLEÓN (ES), DANIELA ORTIZ (PE), LARISA SITAR (RO), ANNETA MONA CHISA & LUCIA TKÁČOVÁ (RO/SK)

& SOCIOLOŽKA: ZUZANA UHDE (CZ)Kurátoři: DAVID ARLANDIS & JAVIER MARROQUÍ

Care Crisis je projekt spojující umění a výzkum, který se zaměřuje na fenomén, jež začal být označován jako krize péče. Krize péče odkazuje na změny v každodenních praktikách péče jak uvnitř rodiny, tak ve veřejné sféře v návaznosti na negativní ekonomické změny a proměny práce v době neoliberální globalizace. Zatímco ženy vstoupily do – tradičně mužského – světa placené práce, pouze malé změny se odehrály v genderové dělbě práce a společenské organizaci placené práce. Tyto změny se setkávají s procesy intenzivního šíření kapitalismu, které vedou ke komodifikaci všech aspektů života společnosti, včetně péče. Krize péče se projevuje jak deficitem péče potřebné pro rozvoj jedince a společnosti, tak proměnou společenské organizace péče v podobě jejího ztržnění.

Moderní společnost je organizována na základě odlišení produktivní práce a reprodukční práce, tj. uchováváním věcí a praktikami péče. Toto rozdělení mohlo být ustaveno díky genderové dělbě práce, v níž byla produktivní práce tradičně připsána mužům a péče ženám. Tento systém byl dále upevněn fordistickým modelem rodiny, tj. nukleární rodiny v kapitalistickém systému, v jejímž základě stojí tato dělba práce.

Krize péče vzniká na základě současného působení programů strukturálního přizpůsobení a procesu odbourávání západního modelu sociálního státu, demografických změn v západní společnosti a geopolitických nerovností, které vedou čím dál tím více lidí z chudších zemí k migraci, restrukturalizaci rodiny v návaznosti na větší zapojení žen na trhu práce a komodifikaci péče, která je začleňována do procesu akumulaci zisku.

Výstava v Centru pro současné umění FUTURA je součástí širšího projektu, který usiluje o výzkumné angažmá spojující různá pole vědění, přičemž umění je jedním z nich. Umění je zde prezentováno jako výzkum a současně jako produkce znalosti. Především se ale jedná o multidisciplinární projekt, který se pohybuje na pomezí mezi feminismem, sociologií, ekonomií a globálními studii.
(http://www.futuraproject.cz)