Lidumila

date of exhibition: 2012/11/19 - 2013/02/28
institution: Vlastivědné muzeum Kyjov
type of exhibition: nevýtvarná

notes:
Vlastivědné muzeum Kyjov připravilo v čase od 19. 11. 2012 do 28. 2. 2013 prodejní výstavu výrobků chráněné dílny Lidumila z Uherského Hradiště. Chráněná dílna byla založena v roce 1995 jako jeden z projektů Oblastní charity Uherské Hradiště s úmyslem poskytovat služby lidem se zdravotním postižením. Vznikly tak pracovní místa v šicí a košíkářské dílně pro lidi se zdravotním postižením. Chráněná dílna byla k 1. 1. 2012 převedena na společnost Lidumila s. r. o., která byla zřízena Oblastní charitou Uherské Hradiště. Posláním této dílny je umožnit zaměstnání osobám s tělesným postižením. Zakoupením výrobků chráněné dílny se udržují místa pro zdravotně postižené spoluobčany.