Tajemství Langobardů

date of exhibition: 2012/11/19 - 2013/02/24
institution: Vlastivědné muzeum Kyjov
type of exhibition: nevýtvarná

notes:
V prosinci 2010 byl ukončen téměř půlroční archeologický výzkum Masarykova muzea v Hodoníně dokumentující unikátní polykulturní lokalitu při výstavbě obchodního domu Kaufland v Kyjově. Z největší části zahrnovalo naleziště kostrové hroby germánského kmene Langobardů, kteří k nám přišli na konci 5. století odněkud ze severního Německa a sídlili zde zhruba jedno století, aby se pak přesunuli do severní Itálie. Pro zájemce z řad široké veřejnosti teď nabízíme malou ochutnávku dosud zpracovaných nálezů z prozatím největšího langobardského pohřebiště ve střední Evropě, které budou vystaveny od 19. 11. 2012 do 24. 2. 2013 v nové budově Vlastivědného muzea v Kyjově.