Po stopách Germánů

date of exhibition: 2012/12/04 - 2013/03/03
institution: Oblastní muzeum v Litoměřicích
type of exhibition: nevýtvarná

notes:
Výstava návštěvníky zavede na počátky dějin, kdy bylo naše území osídleno germánskými kmeny. Přiblíží způsob života, řemeslnou výrobu i bojové umění starých Germánů. Stopy germánského osídlení budou doloženy i některými cennými archeologickými nálezy z litoměřického regionu.