Betlémy mnoha tváří

date of exhibition: 2012/11/09 - 2013/01/20
institution: Muzeum
type of exhibition: kolektivní

notes:
Betlémy lidé vyráběli z materiálu, který byl v dané oblasti nejdostupnější. A právě rozličnost materiálů nás vedla k uspořádání této výstavy. Myslíme si, že snad neexistuje materiál, ze kterého by Betlém nešel vyrobit.

Tradiční materiály betlémů jsou dřevo, papír, papír na překližce, sádra, perník, sklo či keramika. Méně často se v adventním čase vidí betlémy ze šustí, slámy, skla, porcelánu, cínu, vaty či pečené z vizovického těsta. Záměrně jsme nevyjmenovali všechny techniky a materiály abychom vás přilákali k návštěvě této pestré škály v jednom výstavním sále.

Velkou část výstavy tvoří betlémy od soukromého sběratele betlémů pana ing. Jaroslava Tesaře z Olomouce. Doplňují je historické betlémy zapůjčené z Vlastivědného muzea v Olomouci, část jesliček se Svatou rodinou pochází z litovelských muzejních sbírek a také od soukromých osob z Litovelska.

Podobně jako v domě loštického řezbáře Jaroslava Beneše i v litovelském muzeu máme zájem vytvořit unikátní betlém – zajímají nás Vaše názory. Co byste v litovelském betlému chtěli najít? Reálné postavy z regionu, řemeslníky, muzikanty, bájné postavy a strašidla, zvířata, rostliny, světce, netradiční dary... Vaší fantazii se meze nekladou. Hlas většiny vyslyšíme a už příští Vánoce budeme společně obdivovat nové přírůstky v litovelském betlému, jehož základ vytvořil právě řezbář a umělec Jaroslav Beneš. Dřevěný betlém bude každoročně vystaven v muzeu v druhé polovině prosince.
Robert Najman