Minulost pod silnicí. Nymburský obchvat ve světle archeologie

date of exhibition: 2012/09/26 - 2013/03/24
institution: Vlastivědné muzeum
type of exhibition: nevýtvarná

notes:
Výstava mapující postup a výsledky archeologického výzkumu, který předcházel výstavbě silničního obchvatu města Nymburka. Jednalo se o nejrozsáhlejší výzkum (časově, plošně i finančně) na Nymbursku v porevoluční době. V průběhu devíti měsíců pracovníci Ústavu archeologické památkové péče středních Čech pod vedením Mgr. Lukáše Balouna zdokumentovali (kresebně a fotograficky) téměř 4000 objektů a vyzdvihli 250 beden movitých nálezů, které jsou po ošetření a odborném zpracování v laboratořích ÚAPPSČ i naší instituce připraveny k prezentaci veřejnosti.

Návštěvníkům výstavy je představen nejen postup a techniky archeologického výzkumu, ale především jeho výsledky. Seznámí se se základními fakty o průběhu terénních prací, tak i s nálezy z jednotlivých období pravěku a raného středověku ve formě textových a obrazových panelů, kresebných rekonstrukcí a modelů.

Archeologické movité památky budou veřejnosti představeny v historicky chronologickém pořadí - nálezy z období neolitu a eneolitu ze sídlištních kontextů (kultura s lineární keramikou, vypíchanou keramikou, kultura nálevkovitých pohárů) a hrobů (kultura se šňůrovou keramikou), doby bronzové (únětické sídlištní objekty, unikátní vícenásobný pohřeb mohylové kultury), doby železné (rozsáhlé sídliště odkryté na ploše 1 ze závěru doby halštatské, hroby bylanské kultury), doby římské (materiál z řemeslného okrsku na ploše 3) a raného středověku.

Pro umocnění zážitku budou k dispozici repliky oblečení, keramiky, nástrojů a šperků jednotlivých kultur – formou dotekové expozice a různých aktivit - řemeslných dílniček (výroba jednoduchých šperků, zdobení keramiky), ukázek práce s dobovými nástroji (kamennou sekerou, zrnotěrkou atd.). Pro nejmenší jsou připraveny hry a skládanky s archeologickou tematikou a výtvarní soutěž Praumělec (více zde....).

V průběhu výstavy proběhne i cyklus populárně-naučných multimediálních přednášek autorů výzkumu a dalších předních českých odborníků na období pravěku.

Výstavu Polabského muzea, z nálezového archeologického materiálu ve správě ÚAPPSČ, finančně podpořilo město Nymburk.