Město – zámek – krajina

date of exhibition: 2012/09/20 - 2013/03/03
institution: Slezské zemské muzeum
type of exhibition: nevýtvarná

notes:
Druhá z cyklu šesti velkých výstav s názvem Slezsko: Lidé a země nese název Město – zámek – krajina. Představuje české Slezsko od středověku do první světové války z hlediska kulturní krajiny. Prostor mezi Jeseníky, Oderskými vrchy a Beskydy se prezentuje ve své tvářnosti a jedinečnosti s důrazem na symbiózu přírodního prostředí a jeho kvalit s lidskou činorodostí a jejími stopami, památkami. Výstava postihuje slezskou krajinu jako setkání přírodních krás a zvláštností s kulturními fenomény, zejména s architekturou, jež je svědectvím o intenzivním osídlení, hospodářských aktivitách a kulturních ambicích. Toto „environmentální" zachycení českého Slezska se naplňuje přehlídkou lokalit, kdy určitý artefakt připomíná konkrétní místo – město, vesnici se zámkem, ale i nějakou krajinnou dominantu mimo sídelní strukturu.

Výstava neusiluje o popis dějin země tradičními historickými pojmy a daty, ale snaží se vystihnout kulturní jedinečnost a současně typičnost regionu ve smyslu jeho náležitosti do širšího středoevropského prostoru. Podobně jako předešlá výstava Paměť Slezska (2011) by měla být výstava Město – zámek – krajina akcí, jež je zaměřena k tomu nejdůležitějšímu a základnímu, co má Slezské zemské muzeum vůči veřejnosti vyjadřovat: být paměťovou institucí, která uchovává pojem a ideu českého Slezska jako třetí historické země českého státu.