Další, prosím! Z historie léčitelství a lékařství

date of exhibition: 2012/09/19 - 2013/01/31
institution: Technické muzeum
type of exhibition: nevýtvarná

notes:
Výstava uvádí výběr obecných poznatků z dějin léčitelství a lékařské vědy, poznávání jednotlivých nemocí, zabývá se vývojem profesí pečujících o nemocné v minulosti a jednotlivých zdravotnických institucí se zřetelem na vývoj v českých zemí. Vše doplní sbírkové předměty z oblasti sledované problematiky. Nahlédneme do interiéru ordinace i lékarny.