Já bych rád k Betlému

date of exhibition: 2012/11/24 - 2013/01/13
institution: Městské muzeum a galerie v Poličce
type of exhibition: kolektivní

notes:

Letošní výstava představí zajímavé betlémy z muzejních sbírek i od soukromých sběratelů. Těšit se můžete na tvorbu profesionálních výtvarníků, lidových řezbářů i kouzelné práce žáků ze ZUŠ z Bystrého a Litomyšle. Vynikat budou velké a početné betlémy, zejména keramický z dílny manželů Sekových ze Svitav, dřevěný vyřezávaný z Budislavi nebo dřevěný z přírodního lipového dřeva. Působivý bude jistě skleněný betlém Jana Černého, paličkovaný, slaměný, dřevěný soustružený a další betlémy z Poličky a širšího okolí. Zajímavostí bude papírový železniční betlém z muzea v České Třebové a celá řada dalších papírových betlémů, které zobrazují různá východočeská města a jejich obyvatele. Výstavu doplní aranžovaná scéna z venkovského prostředí, kde se zastavil čas a my tak můžeme společně přihlížet předvánočním přípravám paní domu nebo nahlédnout pod ruce šikovného řezbáře, který právě vyřezává betlém.