Revoluční dokumenty. Československé úsilí revoluční v Americe v době světové války

date of exhibition: 1919/04 - 1919/05
institution: Topičův salon (1918-1936)
type of exhibition: kolektivní