Začarovaný kruh Pavla Baňky a studenti ateliéru Fotografie na Fakultě umění a designu Univerzity J. E. Purkyně v Ústí nad Labem

date of exhibition: 2013/01/31 - 2013/03/28
institution: Galerie U Rytíře
type of exhibition: kolektivní