Jan Trampota (1889–1942): „Bez vlastního zážitku není porozumění“

date of exhibition: 2012/10/15 - 2013/02/21
institution: Veletržní palác
type of exhibition: autorská

notes:
4. patro - grafický kabinet
Malou výstavou v grafickém kabinetu připomínáme výročí solitéra generace Osmy a SVU Mánes. Kresby v Trampotově tvorbě zaujímají podstatné místo a dokládají jeho způsob výtvarného myšlení usilujícího v organickém moderním pojetí o harmonii vnitřního zážitku a respektu k minulosti. V jeho raných pracích se zpočátku projevoval zájem o figurální náměty, společné všem umělcům nastupující moderny. Ve dvacátých letech v kresbě rozvíjel náměty postav a hlav v syntetickém kubismu do osobité zjednodušené formy a k tvarově ornamentálním znakům, což je přiblížilo k lyrickému kubismu.Ty a další motivy časem ustupovaly novému tématu - krajině. Jejich geometrizující forma odkazuje na specifickou syntézu Cézannova výtvarného cítění a formy.