Jakub Jan Ryba (1765–1815)

date of exhibition: 2012/12/08 - 2013/01/21
institution: České muzeum hudby
type of exhibition: nevýtvarná

notes:
malá výstavka v rámci stálé expozice Českého muzea hudby

Jakub Jan Ryba je dnes známý především jako autor slavné České mše vánoční, jeho dílo však bylo mnohem obsáhlejší a kromě hudby zahrnovalo i literární práce.

Většina Rybových rukopisů je uložena v Národním muzeu – Českém muzeu hudby. Přijďte si jejich prostřednictvím připomenout člověka – vzdělaného učitele a nadaného skladatele, jehož "Hej mistře!" vás každoročně naplní radostnou atmosféru Vánoc, ačkoliv autorova životní realita zdaleka taková nebyla.

Výstavka se nachází v prostoru stálé expozice Českého muzea hudby.