Dětský svět za císaře pána

date of exhibition: 2012/12/13 - 2013/06/09
institution: Národní muzeum - nová budova
type of exhibition: nevýtvarná

notes:
Výstava Dětský svět za císaře pána, která je součástí cyklu Monarchie, přiblíží návštěvníkům aspekty dětského věku na sklonku habsburské monarchie. Zaměří se na hry a hračky nebo i péči o dítě.

Výstava vám přiblíží různé aspekty dětského věku v 19. a na počátku 20. století – fenomén dětské kultury v různých vrstvách společnosti, především her a hraček, folkloru, oděvu, školní docházku, ale i problémů, jako jsou nemoci nebo dětská práce.

Nechte se vtáhnout do atmosféry dětské monarchie – vlastnoručně si vyzkoušejte dobové hračky jako laterna magica nebo házení kroužků, přebalte a oblékněte si dítě do dobového oblečení nebo si vyzkoušejte, jak byla práce v domácnosti pro děti namáhavá.

Dětství bylo i našimi předky chápáno jako důležité období v lidském životě, zacházení s dětmi bylo také věrným odrazem vývoje společnosti. Zvláště druhá polovina 19. století je obdobím, kdy dítě přestalo být považováno za „malého dospělého“ a ve výchově začala být brána v potaz specifika dětství. V tomto období začala společnost rovněž více chápat nutnost zabývat se ochranou dítěte legislativní cestou, zejména na úrovni státní péče.