Poslové dobrých zpráv

date of exhibition: 2012/09/27 - 2013/04/28
institution: Národní zemědělské muzeum
type of exhibition: nevýtvarná

notes:

Výstava u příležitosti výročí 90 let od založení organizovaného chovu poštovních holubů v České republice - pořádají Národní zemědělské muzeum Praha a Českomoravský svaz chovatelů poštovních holubů.

Národní zemědělské muzeum Praha, Kostelní 44, Praha 7 – Letná, malý sál v 1. patře, od 27. září 2012 do 28. dubna 2013, otevřeno út – ne vždy od 9 do 17 hod.

Cílem autorské výstavy je seznámit návštěvníky muzea s historickým vývojem vztahu člověka a holuba - jednoho z prvních zvířat, která byla už v pravěku domestikována. Holub byl pro člověka nejprve snadnou potravou, ale během dalšího vývoje se stal i symbolem a zábavou. Obrat v pohledu na význam holuba nastal při zjištění a následném využití jeho mimořádné orientační schopnosti.

Orientační schopnosti a rychlý návrat holubů domů využívali již ve starém Egyptě, Řecku, Římě a Persii. Z křižáckých výprav ve středověku byli do Evropy dopraveni holubi s výbornou orientační schopností. Šlechtitelskou prací a přísným selektivním výběrem tak vznikl v začátcích 18. století poštovní holub. Za kolébku současných poštovních holubů je považována Belgie. Orientační schopnost holubů byla využívána i pro zpravodajské služby tiskových agentur, bank a vojsk. Zvrat ve využití poštovních holubů nastal v prusko – francouzské válce v létech 1870 – 71, kdy byli holubi jediným spojením Paříže s okolím. Přes milion depeší dopravili holubi z venkova do Paříže. Poštovní holub se stal součástí telegrafních a spojovacích vojsk všech evropských států. Holubi byli s úspěchem využiti jak v první, tak i druhé světové válce ve 20. století.

Výstava o holubech ve službách člověka „Poslové dobrých zpráv“ v Národním zemědělském muzeu Praha seznamuje návštěvníky s původem a vývojem domácích holubů a uvádí jejich charakteristické anatomické znaky a rozmanitost plemen. Největší část expozice je zaměřena právě na poštovního holuba a historický vývoj jeho organizovaného chovu na území České republiky. Prostřednictvím informací, obrázků a fotografií na samostatných panelech jsou návštěvníci seznámeni nejen s historií, vývojem a požadavky na úspěšný chov holubů, ale i současnou organizací závodů a výstav poštovních holubů, dozvědí se i o krmení holubů a základních složkách potravy poštovních holubů, hlavních druzích holubníků a chovatelských pomůcek. Výstava informuje také o členství chovatelů v domácích a mezinárodních organizacích a o významných holubářských osobnostech, které ovlivnily vývoj poštovního holubářství. Návštěvníci dostanou i odpověď na otázku, kdo jsou nepřátelé poštovních holubů.

Součástí výstavy jsou i různé trojrozměrné předměty, které byly a jsou používány při chovu holubů a při pořádání závodů poštovních holubů, mj. tzv. konstatovací hodiny pro registrování odletu a příletu holubů na závodech z počátku 20. století až po současnost, dopravní koše a boxy na holuby od třicátých let 20. století. Návštěvníci uvidí i různé druhy rodových kroužků poštovních holubů, průkazky vlastnictví, rodokmeny holubů, dále trofeje, ceny a diplomy pro vítězné holuby ze závodů a výstav z poloviny 20. století až po současnost. Nechybí ani chovatelská literatura, knihy, časopisy, katalogy a prospekty a samozřejmě různé chovatelské pomůcky, krmítka, napáječky, sedačky, rozdílní druhy krmných směsí, minerální látky, vitaminy apod.