Do Betléma spěchejme!

date of exhibition: 2012/12/01 - 201/01/06
institution: Zámek Přerov
type of exhibition: kolektivní

notes:
Kromě pravidelným návštěvníkům již dobře známého Zbořilova betléma, který byl pro muzeum vyroben na zakázku v letech 1999 až 2009, je na výstavě prezentován i další, mnohem menší a starší figurový dřevěný betlém z muzejních sbírek, patrně z poslední čtvrtiny 19. století, ale rovněž další betlémy, které zapůjčila Římskokatolická farnost Kojetín a Vlastivědné muzeum v Olomouci. Návštěvníky jistě zaujmou pro Přerovsko poněkud neobvyklé skříňové betlémy z 1. poloviny 20. století a samozřejmě i dva hanácké betlémy. Ten starší, z kostela sv. Bartoloměje v Polkovicích, byl vyroben neznámým lidovým řezbářem roku 1943. Tvoří jej 54 dřevěných figur a postavy jsou oděny do hanáckého kroje. Zajímavostí je, že se jedná o betlém mechanický, část darovníků totiž „pochoduje“ kolem Ježíška a klaní se mu. Druhý hanácký betlém z Olomouce, který vytvořil v roce 2004 regionální umělec Jiří Halda, se skládá z 31 figur a pozoruhodné na něm je, že Ježíšek neleží v jesličkách ve chlévě, ale v kovárně.