Perly Muzea Komenského

date of exhibition: 2012/12/04 - 2013/04/14
institution: Zámek Přerov
type of exhibition: nevýtvarná

notes:

Výstava toho nejcennějšího a nejzajímavějšího, co přerovské muzejní depozitáře ukrývají.

Návštěvníci výstavy budou mít mimořádnou příležitost zhlédnout soubor unikátních sbírkových předmětů, které jsou zpravidla skryty před zraky návštěvníků za dveřmi depozitářů. Některé z nich se vystavují pro svou vzácnost a nutnost ochrany opravdu jen výjimečně. Proto část exponátů bude v průběhu výstavy postupně obměňována. Na velmi krátkou dobu tak bude moci veřejnost spatřit např. originály dopisů J. A. Komenského či prvotisk Pražské bible z roku 1488. Na své si však přijdou nejen obdivovatelé starých tisků či historické kartografie, ale taktéž výtvarného i užitého umění, nábytku, militárií, numismatiky, chronometrie a dalších oblastí muzejního zájmu. Nebude chybět ani renesanční mramorový medailon Elišky z Melic, který patří bezpochyby vůbec k nejexkluzivnějším předmětům celé sbírky. Je třeba vyzdvihnout také část archeologickou, neboť mimo dřívějších významných nálezů, zde návštěvníci mohou vůbec poprvé zhlédnout prezentaci letošních výzkumů v lokalitě předpolí přerovského Tyršova mostu a náměstí Na Marku. Muzejní archeologové se zde podíleli na odkrytí základů kostela sv. Marka, školy Jednoty bratrské a mohutného barbakánu městského opevnění. Své zástupce má na výstavě také sbírka uměleckého kovářství, která má stálé uložení na hradě Helfštýn. Jedná se především o vůbec nejrozměrnější exponát, plastiku s názvem „Dech větru“, jejímž autorem je italský kovář Claudio Bottero.