Příbramské betlémy

date of exhibition: 2012/12/08 - 2012/01/08
institution: Galerie Františka Drtikola
type of exhibition: kolektivní

notes:
Betlémy řezbářů Antonína a Františka Máchy.
Výstava představí výběr z díla dvou významných příbramských tvůrců betlémů, neškolených řezbářů, kteří jsou pro svůj nesporný výtvarný talent považováni za zdejší betlémářské mistry.
Z vystavených děl Antonína Máchy lze za nejcennější kusy považovat nepolychromovanou figuru pastýře s ovcí v náručí a torzo betlému tzv. tyroláčků, obojí významné exponáty ze sbírek Historického muzea Národního muzea. Vrchol výstavy představuje unikátní betlém, v němž se práce obou řezbářů výjimečně sešla v jediném, dokonale kompaktním celku. Aby původní figury Antonína Máchy mohly dohromady tvořit tradiční betlém, dořezal k nim František Mácha podle dochovaných historických předloh a fotodokumentace vybrané, resp. chybějící typy daráků odpovídající velikosti a polychromie. Díky zápůjčkám z muzeí i soukromých sbírek se na výstavě podařilo soustředit reprezentativní soubor betlémů, jejich částí i jednotlivých figur, které jeden nebo druhý z řezbářů během svého tvůrčího období vytvořil.