Míla Preslová: Za obzorem

date of exhibition: 2009/02/18 - 2009/03/15
institution: Karlin Studios
type of exhibition: autorská

notes:


Fotografie Míly Preslové nepotřebují komentář. Patří mezi obrazy, které mají jasnou a srozumitelnou působivost. V devadesátých letech jsme obdivovali její čistý koncept, odvahu zveřejnit soukromé strachy. Mluvilo se o tyranii intimity jako nutném a očistném sebereflexivním přístupu v době, která následovala po časech pokrytectví a lží. Míla Preslová byla na sebe velmi přísná a síla její řeči přiváděla diváka k neskrývanému smutku.

V jednadvacátém století nastává bezprecedentní situace, pokud jde o smysluplný koncept lidského života. Nyní nahlížíme na tvorbu Míly Preslové trochu z jiného úhlu: její intimita a rodinná témata nejsou tyranií, ale jakousi malou jistotou v negativním prostoru informačně bezbřehého světa. Už se nezabýváme analýzou konceptu, nepostrádáme sofistikované interpretace; doléhá na nás lidskost. Nezajímá nás věčně otevřené okno s nebezpečně rychle se blížícím horizontem budoucnosti, ale osobní pohled do oken v přízemí Míly Preslové. Její bezprostřední naléhavý pohled k nebezpečně blízkému obzoru.

Míla Preslová (1966) je absolventkou Akademie výtvarných umění v Praze. Pracuje od začátku své tvorby s médiem fotografie a konceptuálně zpracovává především intimní témata osobní identity. Pracuje zejména se svým tělem, které vystavuje různým zkouškám, ne však ve smyslu fyzickém, ale psychologickém. Její fotografické obrazy téměř jednoznačně vyjadřují, jakého problému se dotýkají. Právě přesné artikulování neurčitého zážitku, bolesti, radosti či nejistoty dělá z Preslové jednu z nejzajímavějších konceptuálních umělkyň u nás. V jejím případě, i když pracuje se svým vlastním tělem, se nedá mluvit o ženském umění, její sdělení jsou obecnější. Od druhé půlky devadesátých let se její práce objevovaly ve všech důležitých tematických výstavách u nás, ale i v zahraničních přehlídkách. Její samostatná výstava uzavírala v roce 2002 činnost legendární pražské galerie MXM. Kromě volné fotografické tvorby se věnuje i ilustraci.

(http://www.futuraproject.cz)