Preparátor – Putování světadíly s Vilémem Borůvkou

date of exhibition: 2012/12/19 - 2013/11/25
institution: Arboretum
type of exhibition: nevýtvarná

notes:

Slezské zemské muzeum připravilo výstavu věnovanou známému muzejnímu preparátorovi – Vilému Borůvkovi, který již více než šest desítek let dosahuje v oboru preparace mimořádných výsledků. Dozvíte se nejen zajímavé informace z jeho profesního života, ale uvidíte také nádherné preparáty nejrůznějších druhů živočichů.

Dílo Viléma Borůvky je nyní reflektováno u příležitosti významného životního jubilea tohoto špičkového muzejního preparátora. Nesporné umělecké vlohy a talent pozorování přírody spolu se získanými zkušenostmi doslova vdechují nový život celým skupinám obratlovců různých světadílů. Pestré cestovatelské aktivity jej zavedly takřka do všech koutů světa, kde v rámci četných terénních výzkumů s velkým odborným zaujetím studoval tamní přírodu.

Slezské zemské muzeum, kterému je jubilant po celou svou profesní dráhu věrný, spravuje neobyčejně rozsáhlou zoologickou kolekci a v minulosti se proslavilo také jako školicí středisko muzejních preparátorů pro celé tehdejší Československo. Díky jubilantově otevřenosti zde v rámci odborných konzultací dodnes naleznou oporu i zájemci z řad široké veřejnosti. Unikátní techniky rozvíjené Vilémem Borůvkou na poli restaurování, respektive přestaveb zoologických preparátů, obstály v mezinárodní konkurenci a jsou uznávány mnoha generacemi přírodovědců.