Člověk tvůrce – příběh čtvrtý: KOV

date of exhibition: 2012/10/25 - 2013/02/03
institution: Vlastivědné muzeum v Šumperku
type of exhibition: nevýtvarná

notes:
Ve Výstavní síni Vlastivědného muzea v Šumperku bude ve čtvrtek 25. října 2012 v 9 hodin celodenní akcí nazvanou „Den železný, měděný a zlatý“ otevřena další výstava z cyklu Člověk tvůrce. V minulých letech měli návštěvníci možnost shlédnout výstavy z tohoto cyklu, věnované nejprve kameni, dřevu a hlíně. V letošním roce bude prezentován kov, materiál, který člověka rovněž provází jeho dějinami. První využití kovu se ztrácí v nedohlednu dějin. V průběhu doby se práce rozdělila na vyhledání a těžbu nerostů, úpravu a čistění rudy, tavbu kovů, zpracování a prodej výrobků. Tato hierarchie je v podstatě zachována dodnes a podle ní bude výstava i rozdělena. V úvodní části čeká návštěvníky model čela štoly a nářadí, které člověk používal k těžbě rud, v druhé části bude dokumentováno to, jak člověk rudy čistil, drtil a tavil. Milovníky techniky čekají zejména zajímavé modely zařízení a tavících pecí. Poslední nejobsáhlejší část výstavy se bude věnovat zpracování kovu do podoby finálních výrobků.
Postupné objevování a užívání kovů dalo názvy jednotlivým úsekům lidských dějin – doba bronzová i železná jsou všeobecně známé, velmi důležité však bylo předchozí období, pro které se na Balkáně vžil název Chalkolit – tedy doba měděná (u nás eneolit). Nejstaršími měděnými artefakty z našeho regionu tak začíná i archeologická část výstavy – v posledních letech se podařilo získat několik vzácných měděných nálezů, které budou na výstavě vůbec poprvé prezentovány veřejnosti. Bronzu i železa bylo nejdříve používáno pro výrobu šperků a oděvních doplňků, nicméně záhy se sortiment rozšířil do široké škály nářadí, samozřejmě zbraní a mnoha dalších výrobků včetně např. plechových nádob či součástí vozů a koňských postrojů. Prezentovány budou i doklady pravěkého zpracování kovů a zhotovování finálních výrobků.
V málokteré profesi došlo ve středověku k takové specializaci výroby jako právě u kovů. Běžné výrobky ze železa určené zejména k práci v zemědělství a pro venkovské domácnosti zvládl vesnický kovář, ve městech se však kovářství členilo podle druhů výrobků na kovářství, zámečnictví, cvočkařství a jiné. Kováři původně provozovali i podkovářství, teprve až v roce 1874 byla z kování koní utvořena zvláštní koncesovaná živnost. Mezi železo zpracující řemesla, která budou na výstavě zastoupena, patří i klempířství. Kromě řemeslníků, kteří zpracovávali železo, existovala ještě řada specialistů, kteří zpracovávali cín, měd, drahé kovy nebo také slitiny kovů. Výstava, která bude prezentovat geologické, archeologické, etnografické, historické a umělecké fondy sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku a jeho zařízení, potrvá do 3. února 2013.

Mária Kudelová, Jakub Halama