Irena Hirai a Lada Krupková-Křesadlová: Rezonance

date of exhibition: 2012/12/05 - 2013/01
institution: Galerie města Trutnova
type of exhibition: kolektivní

notes:

Irena Hirai - keramika / Lada Krupková Křesadlová - fotografie

Obě autorky jsou představitelky, řekl bych, tiché řeči a úsporné estetiky jazyka pokory. To mimo jiné konvenuje s filosofií jejich tvorby, v níž u obou autorek vnímavý pozorovatel najde vazby na východní způsob uvažování, což si, myslím, dnes pro nás – zvlášť když žijeme v multikulturní společnosti – nepůsobí nijak exoticky. Ačkoli jsme civilizace, která se označuje za křesťanskou či západního typu, mnoho aspektů tvorby a filosofie východu vnímáme jako určité všeobecné pravdy, které můžeme aplikovat i v našich zeměpisných šířkách. Myslím, že ne vždy dokážeme poznat a ctít právě všeobecné a nadčasové hodnoty, obzvlášť v dnešní hektické ukřičené době, přesycené vizuálními informacemi, které se většinou uplatňují poměrně agresivním způsobem. Podstatné věci, čisté pravdy a esenciální záležitosti mířící až k archetypu proto nebývá často vidět, slyšet, natožpak tušit, a proto se nám jich může nedostávat, jakkoliv si přijímače neseme v sobě; ne vždy jich umíme využívat.

Proto jsem vděčen autorům, kteří nám umožňují základní hodnoty znovu nalézat. A k těm si dovoluji zařadit i Irenu Hirai a Ladu Krupkovou Křesadlovou, které v těchto dnech vystavují i v naší galerii.

Mgr. Štěpán Málek akad. soch.